Няма категория

Условия за ползване

Условия за ползване на уеб сайта

1. Условия

Достъпвайки до този уеб сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и се съгласявате, че носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, ви е забранено да използвате или да имате достъп до този сайт. Материалите, съдържащи се в този уебсайт, са защитени от приложимото авторско право и закон за търговските марки.

2. Използвайте лиценз

 1. Предоставено е разрешение за временно изтегляне на едно копие от материалите (информация или софтуер) на уебсайта на 1234567890 само за лично, некомерсиално преходно разглеждане. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и съгласно този лиценз не можете:

 1. модифицирайте или копирайте материалите;

 2. използвайте материалите за всякакви търговски цели или за публично излагане (търговско или некомерсиално);

 3. опит за декомпилиране или обратно инженерство на всеки софтуер, съдържащ се на уебсайта на 1234567890;

 4. премахнете всякакви авторски права или други означения за собственост от материалите; или

 5. прехвърлете материалите на друго лице или „отразявайте“ материалите на всеки друг сървър.

 • Този лиценз автоматично се прекратява, ако нарушите някое от тези ограничения, и може да бъде прекратен от 1234567890 по всяко време. След прекратяване на гледането на тези материали или при прекратяване на този лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които притежавате, независимо дали в електронен или печатен формат.

 • 3. Отказ от отговорност

  1. Материалите на уебсайта на 1234567890 са предоставени „както са“. 1234567890 не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се, и по този начин отхвърля и отменя всички други гаранции, включително без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия за продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на интелектуална собственост или друго нарушение на права. Освен това, 1234567890 не гарантира и не прави никакви изявления относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на своя уебсайт в Интернет или по друг начин, свързани с такива материали или на сайтове, свързани с този сайт.

  4. Ограничения

  В никакъв случай 1234567890 или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да било щети (включително, без ограничение, щети за загуба на данни или печалба или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността да се използват материалите на интернет страницата на 1234567890, дори ако 1234567890 или упълномощен представител 1234567890 е уведомен устно или писмено за възможността за такива щети. Тъй като някои юрисдикции не допускат ограничения на подразбиращите се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.

  5. Ревизии и грешки

  Материалите, които се появяват на уебсайта на 1234567890, могат да включват технически, печатни или фотографски грешки. 1234567890 не гарантира, че някой от материалите на уебсайта му е точен, пълен или актуален. 1234567890 може да прави промени в материалите, съдържащи се на неговия уебсайт, по всяко време без предизвестие. 1234567890 не поема ангажимент за актуализиране на материалите.

  6. Връзки

  1234567890 не е прегледал всички сайтове, свързани с неговия уебсайт в Интернет и не носи отговорност за съдържанието на такива свързани сайтове. Включването на която и да е връзка не означава одобрение от 1234567890 на сайта. Използването на всеки такъв свързан уеб сайт е на собствен риск на потребителя.

  7. Изменения на условията за използване на сайта

  1234567890 може да преразгледа тези условия за ползване за своя уеб сайт по всяко време без предизвестие. Използвайки този уеб сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с актуалната тогава версия на настоящите Общи условия.

  8. Приложим закон

  Всяка претенция, свързана с уебсайта на 1234567890, се урежда от законите на щата Квебек, без да се вземат предвид нейните стълкновителни разпоредби.