Ilustracje

Rysunki portretowe autorstwa Dirka Dzimirsky’ego

Rysunki portretowe niemieckiego artysty Dirka Dzimirsky’ego. Dirk chce uchwycić i opisać obecność osoby i specyficzną wewnętrzną jaźń. Podobnie do tego, co szczegółowy pisarz mógłby wykorzystać w swojej analizie jednostki, ukazuje nie tylko cechy fizyczne, ale, co ważniejsze, wewnętrzną obecność życia podmiotu. Nie jest to zbyt oczywiste, ponieważ jego praca wydaje się najbardziej szczegółowa, ale rozumie swoje podejście zarówno jako reprezentacyjne, jak i liryczne, używając znaków takich jak słowa i teksturowanych obszarów, takich jak akapity. Wszystkie części całości, opowiadające historię o człowieku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz stronę internetową