Illustraties

Illustraties door Patricia Ariël

Patricia werd geboren in Rio de Janeiro, Brazilië, waar ze haar hele leven woonde tot ze naar de Verenigde Staten verhuisde. Ze tekende al vanaf het moment dat ze een potlood kon vasthouden en naarmate ze opgroeide, groeide haar interesse in kunst in het algemeen, omdat ze merkte dat het een perfect kanaal was voor haar ideeën en gedachten.

Haar idee van kunst gaat veel verder dan het materiële/conceptuele karakter dat er door het hedendaagse tijdperk aan wordt gegeven. Het is iets heiligs, intrinsiek verbonden met het spirituele. De kunstenaar moet een instrument zijn om te onthullen wat voor het gewone oog occult is, om de vrijheid van begrip naar voren te brengen. De kunstenaar is een werker voor het universum. Vanuit deze overtuigingen wil ze metafysische concepten en de menselijke geest en ziel onderzoeken in een archetypische, symbolische vorm. Haar werk gaat over thema’s als het leven en zijn cycli, het onbewuste, het heilige vrouwelijke, transformatie en spirituele evolutie en de verbindingen van de mens met de natuur en het universum.