Фотография

Фотоманипулации от Майкъл Винсент Манало

разказвачът

разказвачът

Роден във Филипините на 1986 г. Дрю на 3 години. Използвал въглен на 12 години. Разочарован художник на 16 години. Влюбил се във фотографията на 21 г. Манипулирани изображения няколко месеца след това.

не си сам

не си сам

да дойде твоето царство

да дойде твоето царство

душата кова

душата кова

художник

художникът

интериор

интериорният дизайнер

благозвучие

благозвучието на апокалипсиса

Земна стая

земната стая

вечен конфликт

случаят на вечен конфликт

анонимен музикант

анонимният музикант

производители на примамки

приказки от производителите на примамки

приказки от скритото таванско помещение

приказки от скритото таванско помещение

приказки от мечтания номад

приказки от мечтания номад

приказки от световен музикант

приказки от световен музикант

запали моя огън

запали моя огън

беше така

беше така

Посетете уебсайта