Cultuur

Damesinkt

Deze donderdag 6 maart, Lichamen van ondermijning auteur Margot Mifflin en INKED-bijdrager Marissa Kakoulas houden een paneldiscussie met de leading ladies van het tatoeëren. Roxx, Virginia Elwood, en Stephanie Tamez zal met de schrijvers spreken tijdens een evenement georganiseerd door PowerHouse Books genaamd Vrouweninkt: tatoeëren in het nieuwe millennium. Van de vragen die Kakoulas heeft, zijn onder meer: ​​Voelen vrouwelijke tatoeëerders nog enige vorm van discriminatie van collega’s en klanten? Hoe denken zij over hun vertegenwoordiging in de media? Hoe zien zij hun rol als zakenvrouw en als kunstenaar? Het zal geweldig spul zijn. We stelden onze eigen vragen aan Mifflin.

Wat hoop je dat er uit de discussie komt??

We willen dat mensen een idee krijgen van wat sommige vooraanstaande vrouwelijke artiesten te zeggen hebben over hun werk, hun rol in de industrie en enkele specifieke toepassingen die tatoeages voor vrouwen hebben, nu voor het eerst in de geschiedenis meer vrouwen in dit land zijn getatoeëerd dan mannen.

Waarom denk je dat er meer vrouwelijke tatoeëerders zijn dan pakweg 20 jaar geleden??

Het's omdat vrouwen als Vyvyn Lazonga in Seattle en Mary Jane Haake in Portland in de 'jaren 70 en 'jaren 80, claimden het voor zichzelf, beheersten het als zowel kunstenaars als zakenvrouwen, en werden rolmodellen voor een nieuwe generatie vrouwen die begon in de 'Jaren 90, zoals Stephanie Tamez en Roxx, die tegenwoordig hetzelfde doen voor jongere vrouwen. Het's ook omdat zoveel meer vrouwen getatoeëerd willen worden, wat deels om dezelfde reden is waarom mannen dat doen: we leven in een mondiale cultuur waar zoveel wordt gedeeld, en we leven in een digitale cultuur waar bijna alles kan worden gekopieerd en herverdeeld— behalve een tatoeage, die ons uniek maakt. Omdat vrouwen een ander gevoel voor lichaam en mode hebben dan mannen, hebben ze de mogelijkheden van de kunst uitgebreid.

Heb je het gevoel dat er een extra stigma hangt aan getatoeëerde vrouwen door de buitenwereld??

Ja. Het stigma wordt een beetje minder, maar mannen worden niet seksueel beoordeeld op hun tatoeages zoals vrouwen. Als je naar een commentaarthread gaat na een tattoo-artikel in de reguliere media, dan ben je'Ik zal mensen zien zeggen dat vrouwen er losjes en rommelig uitzien. Ze zeggen misschien dat mannen er rommelig uitzien, maar daar'is geen seksueel oordeel. En de vraag hoe tatoeages eruit zullen zien als de drager oud wordt, lijkt onevenredig gericht op vrouwen.

Hoe ben je geïnteresseerd geraakt in tatoeëren??

Ik kwam tot het door te schrijven over zowel beeldende kunst als popcultuur in de 'jaren 90. Ik voelde me erdoor aangetrokken als een kunstvorm die'beschikbaar is voor iedereen, en (omdat ik over vrouwelijke subculturen schreef) omdat het een subversieve kunst was. En ik ontdekte al snel dat het veel subversiever was voor vrouwen dan voor mannen.

Wat betekenen tatoeages voor jou??

l'Ik ben geïnteresseerd in tatoeage als een verwaarloosde beeldende kunst die kritische aandacht verdient, net als design, mode of beeldende kunst. Het's een technisch moeilijke praktijk met een rijke geschiedenis die millennia teruggaat door een verscheidenheid aan culturen, en het'is iets dat je elke dag ziet, maar toch daar's zeer weinig formele analyse of evaluatie ervan in de reguliere media, ook al is het's ondergaat een renaissance voor de afgelopen 40 jaar. l'ik ben niet getatoeëerd, dus ik doe het niet'Schrijf er niet over als pleitbezorger. l'ben er in geïnteresseerd als een criticus die'is enthousiast over de esthetische mogelijkheden, en als een feministe die'is gefascineerd door de manier waarop het samengaat met een heel netwerk van vrouwen'lichamelijke problemen, zowel positief als negatief. De belangrijkste is keuze: I'ben blij om te zien dat vrouwen het gebruiken om zich fysiek uit te drukken op een manier die ze kunnen dicteren, na eeuwen te hebben geleerd zich te schamen voor hun lichaam en onder druk gezet te zijn om het in bedwang te houden, te beheersen of te corrigeren.