arhitektura

Вила 4.0 от Dick van Gameren Architects

Дик ван Гамрен Архитекти проектира Вила 4.0 в Хет Гуи, Холандия.

Принципът, ръководещ тази последна намеса, е да се създаде къща, която да е много по -устойчива и способна да възстанови изгубената връзка между нея и пейзажа. Той е държан възможно най-близо до запазването на съществуващата къща, което даде първата стъпка към устойчив краен резултат.

Като за основа взеха съществуващата конструкция, външните стени и покривите бяха модернизирани чрез добавяне на изолация и подмяна на всички прозорци и по -големи площи на остъкляване. Стените в централната част на къщата бяха премахнати, за да се създаде нов хол, гледащ към околността от четири страни.

В допълнение, физическата връзка между къщата и ландшафта е консолидирана от изцяло стъклен павилион, прикрепен към хола, който достига до потока, минаващ покрай къщата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разгледайте уебсайта