Alleen artiesten

Man met ‘niet reanimeren’-tatoeage veroorzaakt ethiekverwarring

De Do’s En Don'ts van tatoeages met verborgen berichten

DNR3

Wat zou je doen als je “Do Not Resuscitate” leest dat op iemands borst is getatoeëerd, maar het is jouw taak, jouw missie, om levens te redden?

De exacte hachelijke situatie waarmee artsen in Florida te maken kregen in een noodsituatie in een ziekenhuis van de Universiteit van Miami, waarbij een bewusteloze 70-jarige man betrokken was, volgens de Casestudy van New England Journal of Medicine, dat werd gepubliceerd op donderdag 30 november.

De patiënt, die aan verschillende ziekten leed, had een verhoogd alcoholgehalte waardoor hij bewusteloos was. Zijn gezondheidsgeschiedenis omvatte obstructieve longziekte, een ziekte die de bloedvaten aantast die naar of van de longen leiden en kortademigheid veroorzaakt, volgens Web MD. Evenals diabetes mellitus, een levensbedreigende ziekte waarbij het lichaam niet in staat is voldoende insuline aan te maken.

DNR2

Foto van de tatoeage van de patiënt die in het medisch dossier is opgenomen om zijn waargenomen wensen ten aanzien van het levenseinde vast te leggen.

Toen artsen zijn hemd openden om hem te reanimeren, stond er in vette letters “Do Not Resuscitate”, die hen in het gezicht sloeg, als een vuist tegen een oog. In ongeloof en verwarring, vooral omdat zijn getatoeëerde wens was ondertekend met zijn veronderstelde handtekening, schakelden ze een ethisch adviseur in.

In het begin geloofden ze echter dat ze het juiste deden, namelijk iemands leven redden. Omdat een tatoeage met de tekst ‘Niet reanimeren’ volgens het Florida Department of Health niet als een geldig type document wordt beschouwd, aarzelden de artsen om het te eren. Sterker nog, omdat ze moeite hadden hem te identificeren en zijn familie te lokaliseren. Daarom gaven ze hem antibiotica, evenals intraveneuze vloeistof om hem in leven te houden.

DNR4

Nadat de ethisch adviseurs de casus van de patiënt hadden bekeken, adviseerden ze het ziekenhuis om de wens om niet te reanimeren te honoreren. Het definitieve document met het DNR-verzoek werd geschreven en de afdeling maatschappelijk werk verwierf een kopie van zijn “buiten het ziekenhuis” DNR-bevel van het Florida Department of Health, dat hardnekkig was met zijn tatoeage.

Gedurende de nacht verslechterde de toestand van de patiënt en stierf hij zonder verdere medische behandeling.

Volgens de artsen: “Het getatoeëerde DNR-verzoek van deze patiënt veroorzaakte meer verwarring dan duidelijkheid, gezien de bezorgdheid over de legaliteit ervan en waarschijnlijk ongegronde overtuigingen dat tatoeages een permanente herinnering kunnen zijn aan spijtige beslissingen die zijn genomen terwijl de persoon dronken was. We waren opgelucht toen we zijn schriftelijke DNR-verzoek vonden, vooral omdat bij een literatuuronderzoek een casusrapport werd geïdentificeerd van een persoon wiens DNR-tatoeage niet overeenkwam met zijn huidige wensen.”

3vtg9

Hoewel het voor patiënten moeilijk is om hun wensen voor het levenseinde kenbaar te maken, vooral ouderen en zieken. Het is ook moeilijk voor artsen om af te schrikken als de tatoeage de laatste boodschap van de patiënt is wanneer verbale woorden niet bereiken, of als het een dronken fout was die impulsief in het moment werd besloten.

In ieder geval is dit medisch rapport noch voor noch tegen tatoeages als gebruik om iemands laatste wensen te uiten.

Ik vind dat een tatoeage als deze gehonoreerd moet worden, vooral als deze patiënt een wettelijk document heeft waarin staat dat het hun laatste wens is.

DNR_Tattoo